כל הזכויות שמורות לקרן כליף ©
מותר להשתמש בחומר מאתר זה לשימוש פרטי בלבד, ואין להציגו ברבים ללא היתר כתוב מראש מבעלת האתר.
 
Home

JAVA ברשת / יישומים מתקדמים בהנדסת תוכנה במימוש JAVA

בקורס זה יתורגלו מתודולוגיות מתקדמות בהנדסת תוכנה, באמצעות שפת JAVA. במהלך הקורס הסטודנטים יעבדו בצוותים, יחליפו קודים בין הקבוצות, ויתנסו בעבודה עם source control.בין הנושאים שילמדו בשפת JAVA: עבודה מתקדמת עם thread'ים, מנגנון ה- reflection, JUnit, היכרות עם Logger, פיתוח גרפי באמצעות JavaFX, קישור לבסיס נתונים באמצעות JDBC ובאמצעות JPA, מימוש מערכת שרת-לקוח, תקשורת באמצעות Web Service, פיתוח ל- web באמצעות servlet'ים (ו- JSP, ו- JSF), קריאת קבצי XML באמצעות מנגנון JAXB והיכרות עם מתודולוגיית תכנות מונחה היבטים (Aspect Oriented Programming - AOP).

להלן קישורים לנושאי הקורס:    

בפרק זה נכסה את ההבדלים בין שפת C++ לשפת JAVA. הפרק מיועד לבעלי רקע בשפת C++.לראש הדף


בפרק זה נלמד נכיר מחלקות למימוש כתיבת קוד מקבילי. נכיר את המחלקה Thread ותכונותיה, הממשק Runnable, מצבים של thread'ים, סינכרון תהליכים: racing ו- deadlock, סמפורים, מוניטור ע"י Condition+Lock, ArrayBlockingQueue, הגבלת מספר ה- thread'ים ע"י ExecuterService, קבלת ערך מ- thread ע"י הממשק Callable, המתנה למספר מסויים של thread'ים: CyclicBarrier ו- CountDownLatch ונכיר מימושים לאלגוריתמי נעילה.לראש הדף


בפרק זה נסקור את גרסאות JAVA שיצאו במהלך השנים. עבור כל גרסה נציין את הרכיבים המשמעותיים שנוספו בה. מתמקד בעיקר בגרסה 5 (לולאת for each, Enum, Static Import, VarArgs, Annotations), גרסה 7 (Multi-Catch, switch String) וגרסה 8 (LocalDate).לראש הדף


בפרק זה נכיר מהו מנגנון ה- reflection, השיטות במנגנון ונציג מנגנון גנרי ליצירת אובייקטים והפעלת שיטות באופן אינטראקטיבי.לראש הדף


בפרק זה נכיר את מנגנון ה- JUnit לבדיקות יחידה והמוטיבציה לשימוש בו, שיטת העבודה עם המנגנון, הרצת בדיקות בשימוש annotation, כיצד בודקים אובייקטים, בדיקת חריגות, Fixture, הרצת סוויטה של בדיקות.לראש הדף


בפרק זה נכיר את מנגנון ה- JLogger לכתיבת לוגים לתוכנית. נראה את שימוש ב- Logger וב- Handler וההבדל בינהם, מנגנון סיווג רמת ההודעות בלוגר, כתיבה לוג לקובץ, Formatter ו- Filter לקובץ, וכן נראה כיצד לייצר לפורייקט קבצי לוג מרובים ומותאמים.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהו אירוע (event), שימוש באירועים, השימוש ב- Observer וב- Observable, שימוש באירועים לצורך תקשורת בין רכיבים במערכת גרפית.לראש הדף


בפרק זה נכיר פיתוח גרפי באמצעות רכיבי Swing, תכנון היררכי של ה- GUI, עבודה עם אירועים, Layout שונים וכן את מבנה ה- MVC (Model, View, Controller).לראש הדף


בפרק זה נלמד פיתוח GUI באמצעות רכיבי JavaFX, נכיר מהו JavaFX, עיצוב באמצעות css, וכן הגדרת GUI באמצעות fxml.לראש הדף


בפרק זה נלמד כיצד לקשר את התוכנית שלנו לשמירת ולשליפת מידע מבסיס נתונים. נתנסה בעבודה עם סביבת העבודה MySql, נראה כיצד להתחבר ל- MySql מתוך קוד Java, הרצת שאילתות בסיסיות, עבודה עם PreparedStatement והצגת תוצאות השאילות ב- gui.לראש הדף


בפרק זה נכיר בסיס נתונים לא-טבלאי, המבוסס מסמכים שנקרא MongoDB.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהו JPA, נראה כיצד לייצר אובייקטים וטבלאות באמצעות JPA, עדכון רשומות ב- DB, ושאילתות מה- DB: JPQLלראש הדף


בפרק זה נלמד לייצר תקשורת בין אפליקציות שונות באמצעות מנגנון של שרת-לקוח. נראה כיצד לממש לקוח ושרת, ובפרט שרת שיודע לעבוד מול קליינט יחיד, לעבוד מול קליינטים רבים, שיודע לשלוח הודעת broadcast לכל הקליינטים, קליינט יודע לשלוח הודעות ולהקשיב בו"ז באופן אסינכרוני, וכן מנגנון קליינט-סרבר השולח ומקבל אובייקטים.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהו Web Services, מוטיבציה לעבודה, כיצד לממש ולהשתמש ב- WebService, כיצד לייצר WebService App Client ו- WebService Servlet Client. לבסוף נלמד את מנגנון ה- REST.לראש הדף


בפרק זה נכיר את מנגנון ה- Web Container, נלמד מהו servlet, עבודה עם קובץ הקונפיגורציה web.xml, נבנה servlet המקבל פרמטרים, הפעלת servlet מ- html, action: get/post, עבודה עם annotation, מנגנון ה- Load On Startup, העברת נתונים בין servlet'ים באמצעות ServletContext, העברה/שימוש ב- servlet נוסף, Cookies ו- session.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהו JSP, מאחורי הקלעים של JSP, רכיבי JSP שונים: scriptlets elements, directives, actions, init ו- destroy. נלמד לדעגן את קובץ הקונפיגורציה ה- web.xml, נכיר Beans ו- Tag Libs, ומשם נשמיך ל- Tag Files ולבסוף EL.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהו JSF, מנגנון ה- Validations, מהו Converter, כיצד מבצעים Page Navigation, קבצי משאבים, Internationalization, מחזור החיים של JSF, מהם Facelets, Template ו- Component.לראש הדף


בפרק זה נכיר את מתודולוגיית התכנות AOP (Aspect Oriented Programming(, מימוש AOP באמצעות AspectJ, מהו מנגנון ה- spring ומוטיבציה, מעגל החיים של bean במנגנון ה- spring, וכן נראה מימוש למתודולוגיית ה- AOP באמצעות spring.לראש הדף


בפרק זה נכיר מהם Design Patterns, נמפה אותם ל- 3 משפחות: Creational Patterns, Structural Patterns ו- Behavioral Patterns. בכל משפחה נלמד מספר מצומצם של תבניות. תחת Creational Patterns נלמד את התבניות Singleton, Abstract Factory, Factory Method, Prototype. תחת Structural Patterns נלמד את התבניות Composite, Adapter, Decorator, Proxy, Builder, Facade. תחת המשפחה של ה- Behavioral Patterns נלמד את התבניות Observer, Command, Template, Mediator, Visitor, State, Strategy.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהו JAXB, יצירת מחלקות באמצעות JAXB, וכן טעינת אובייקטים מ- XML.לראש הדף


ליצירת קשר >>


כל הזכויות שמורות לקרן כליף ©
מותר להשתמש בחומר מאתר זה לשימוש פרטי בלבד, ואין להציגו ברבים ללא היתר כתוב מראש מבעלת האתר.