כל הזכויות שמורות לקרן כליף ©
מותר להשתמש בחומר מאתר זה לשימוש פרטי בלבד, ואין להציגו ברבים ללא היתר כתוב מראש מבעלת האתר.
 
Home

מבוא למדעי המחשב בשפת JAVA

בקורס זה ילמדו יסודות התכנות במימוש שפת JAVA, וכן היכרות עם מתודולוגיית התכנות מונחה עצמים.
בחלק הראשון של הקורס, בו ילמדו יסודות התכנות, יכוסו הנושאים הבאים: הגדרת תוכניות, משפטי תנאי, לולאות, ניתוח זמן ריצה, מערכים ומטריצות, פונקציות והיכרות עם אלוגריתמי מיון וחיפוש. בסוף הקורס ילמדו רקורסיות.
בחלק השני של הקורס, בו ילמדו יסודות התכנות מונחה עצמים, יכוסו הנושאים הבאים: מחלקות, תכונות, שיטות, בנאים, הכלת אובייקטים, תכונות ומתודות סטטיות, עבודה עם קבצים.

להלן קישורים לנושאי הקורס:    

בפרק זה נכיר בסיסים: בינארי (2), אוקטאלי (8), הקסה-דצימאלי (16), נלמד להדפיס למסך, קבלת נתונים מהמשתמש, עבודה עם קבועים, מבנה זיכרון התוכנית, הגדרת משתנים, טיפוסי משתנים, השמת ערך למשתנים, קימפול והרצת תוכניות בקונסול והצגת נתונים בחלון.לראש הדף


פרק זה מחולק לשני חלקים: פעולות אריתמטיות ומשפטי תנאי.
בחלק של פעולות אריתמטיות נכיר ביטויים חשבוניים, האופרטור ++, ביטויים מקוצרים, המרות בין טיפוסים (casting) וביטויים לוגיים.
בחלק השני נלמד משפטי תנאי פשוטים ומורכבים, משפטי switch ומשפט if מקוצר.
לבסוף נקנח בלמידה כיצד מגרילים מספרים, נכיר פורמטי הדפסה מתקדמים ונכיר את תיבת ה- ConfirmDialog.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהי לולאה, נכיר 3 סוגי לולאות ואת ההבדלים בינהן: while, for ו- do-while. נכיר את הפקודות break ו- continue ונעמיק בדוגמאות של לולאות מקוננות.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהו זמן ריצה של תוכנית ומדוע צריך להכירו, נלמד כיצד לנתח זמן ריצה של תוכניות בסיסיות: עם זמן ריצה קבוע, לינארי, ריבועי ולוגריתמי.לראש הדף


בפרק זה נכיר מערכים ומטריצות ואת המוטיבציה לשימוש בהם, נלמד כיצד הם יושבים בזכרון, כיצד ניגשים לאיברי מערך, כיצד מאתחלים את איברי המערך, מה קורה במקרה של חריגה מגבולות המערך, השמת מערכים, מערכים דו ורב מימדיים. לבסוף נכיר גם לולאת for עם שני חלקים בלבד, שעבודה איתה רלוונטית רק למערכים.לראש הדף


בפרק זה נכיר תחילה את טווח ההכרה של משתנים, מהי פונקציה ומוטיבציה לעבוד איתה, פרמטרים וערך מוחזר, כיצד נראה הזיכרון, ספריות של פונקציות, מערכים כפרמטר לפונקציה, מערכים המוחזרים מפוקנציה, העמסת פונקציות, מערך אנונימי, המחלקה Math, תהליך הקומפילציה וההרצה בשפת JAVA.לראש הדף


בפרק זה נלמד מיונים וחיפושים.
נגדיר מהו מיון, מוטיבציה לעבודה עם מערכים ממויינים, נכיר 3 אלגוריתמי מיון: מיון בועות (Bubble Sort), מיון הכנסה (Insertion Sort) ומיון בחירה (Selection Sort). נראה כיצד להתאים אלגוריתמים אלו כך שימיינו את המערך בסדר עולה או יורד.
נלמד חיפוש בינארי (binary search) וכן נכיר את אלגוריתם למיזוג מערכים ממויינים.לראש הדף


בפרק זה נכיר את מתודולוגיית התכנות מכוון עצמים, נבחין בין אובייקט למחלקה, נכיר תכונות ומתודות של מחלקות, נלמד לייצר אובייקטים, הרשאות private ו- public ולבסוף נעמיק במחלקה String, המתנהגת שונה ממחלקות אחרות.לראש הדף


בפרק זה נכיר מהו בנאי (constructor), בנאי המקבל פרמטרים, העמסת בנאים ובנאי העתקה (copy constructor).
בחלק השני של הפרק נכיר את this ושימושיו, נכיר את המחלקה Date ואת המחלקה LocalDate.לראש הדף


בפרק זה נרחיב את ההיכרות עם מחלקות מורכבות: הכלת מחלקות, מתי להחזיק הפניה לאובייקט ומתי להחזיק העתק, וכן נלמד על מערכי אובייקטים.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהן תכונות סטטיות, שיטות סטטיות, שימוש בתכונות סטטיות כקבועים, נכיר את המחלקות java.lang.Math, java.util.Random והמחלקה Arrays, שימוש ב- enum.לראש הדף


בפרק זה נלמד מוטיבציה לעבודה עם קבצים, האובייקט File ופעולותיו, כתיבה וקריאה מקובץ, כתיבת וקריאת מערך מקובץ, כתיבת וקריאת אובייקט מקובץ, כתיבת וקריאת מערך אובייקטים מקובץ, כתיבה / קריאה באמצעות קבלת File לעומת קבלת PrintWriter / Scanner, כתיבת וקריאת אובייקט מכיל.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהי רקורסיה, מרכיבי הרקורסיה וניתוח זמן ריצה של פונקציות רקורסיביות.
נראה דוגמאות רבות ובינהן חזקה, עצרת, פיבונצ'י, מגדלי הנוי, בעיית ה- Sub-Set-Sum, וכן דוגמאות לרקורסיות עם מערכים ומחרוזות. לכל הדוגמאות נפתח עץ הרצה.לראש הדף


ליצירת קשר >>


כל הזכויות שמורות לקרן כליף ©
מותר להשתמש בחומר מאתר זה לשימוש פרטי בלבד, ואין להציגו ברבים ללא היתר כתוב מראש מבעלת האתר.