כל הזכויות שמורות לקרן כליף ©
מותר להשתמש בחומר מאתר זה לשימוש פרטי בלבד, ואין להציגו ברבים ללא היתר כתוב מראש מבעלת האתר.
 
Home

תכנות מונחה עצמים בשפת C++

בקורס זה ילמדו עקרונות תכנות מונחה עצמים, תוך שימוש בשפת התכנות C++: העמסת פונקציות, ערכי ברירת-מחדל, מחלקות ואובייקטים, שימוש ב- const, בנאים (constructor), שורת איתחול (init line), המצביע this, הכלת מחלקות, הגדרת מחלקת friend, תכונות ושיטות סטטיות, העמסת אופרטורים, הורשה, פולימורפיזם, חריגות, קבצים, תבניות (templates), ספריית ה- STL והיכרות עם Design Patterns.

להלן קישורים לנושאי הקורס:    

בפרק זה נכיר מהו תכנות מונחה עצמים, את התחביר של שפת C++: פקודות קלט ופלט והקצאות דינאמיות, נכיר טיפוסי התייחסותמרחבי שמות (namespace).לראש הדף


בפרק זה נלמד מהי העמסת פונקציות, ערכי ברירת מחדל לפונקציות, שימוש ב- enum, בעיית include'ים כפולים ופתרונן ע"י ifndef.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהי מחלקה ומהו אובייקט, פניה אל תכונות ושיטות המחלקה, הרשאות גישה (private ו- public), מחלקה המכילה מחלקה אחרת, העברת פרמטר by ref, בעיית ה- include הכפולים, פרמטר const, שיטת const, ערך מוחזר const, משתנה const ומתודות inline.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהם בנאי (constructor), בנאי ב"מ (empty/default constructor), מפרק (destructor), בנאי העתקה (copy onstructor), בנאי ככלי להמרה בין טיפוסים וכן בנאי שהוא explicit לעומת implicit.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהם שורת אתחול (init line), המצביע this, מעבר ב- c’tor עבור אובייקטים מוכלים, פונקציית ומחלקת friend, שיטות ותכונות סטטיות.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהי העמסת אופרטורים, אופרטור אונארי לעומת אופרטור בינארי, העמסת האופרטורים + ו- -, אופרטורים כפונקציות friend, אופרטור השמה, שימוש באופרטור השמה מ- copy c’tor, ההבדל בין copy c’tor לאופרטור השמה, אופרטור מינוס (- אונארי), אופרטור =+, =-, אופרטורים ++ ו- -- (prefix, postfix), אופרטור [ ], אופרטורים לוגיים: ==, >, < , =>, =<, אופרטור >>, <<, אופרטור casting, אופרטור ().לראש הדף


בפרק זה נלמד מהי להורשה, ההרשאה protected, מעבר בבנאים בהורשה, מעבר ב- d’tor בהורשה, ה- copy c’tor שניתן במתנה, אופרטור ההשמה שניתן במתנה, שליחת יורש לפונקציה המצפה לקבל בסיס, הורשה בשרשרת, הורשה מרובה, הורשה מרובה עם אב-קדמון משותף, סדר האתחול, סוגי הורשות: private ו- protected.לראש הדף


בפרק זה נראה שימוש במצביע לאב ויצירת אובייקט כבן, מוטיבציה לפולימורפיזם, קישור סטטי לעומת קישור דינאמי, הטבלה הוירטואלית, מערך שאיבריו מטיפוסים שונים בעלי בסיס משותף, d’tor וירטואלי, זיהוי טיפוס בזמן ריצה, dynamic castמימוש נכון של >> בפולימורפיזם, שיטות ומחלקות אבסטרקטיות, השיטה clone.לראש הדף


בפרק זה נראה את המוטיבציה לטיפול בחריגות, המנגנון לטיפול, גילגול חריגות, חריגות ובנאים, יצירת אובייקטי חריגה, הפונקציה terminate.לראש הדף


בפרק זה נראה את המוטיבציה לעבודה עם קבצים, עבודה עם קבצים ב- C++ לעומת C, כתיבה לקובץ טקסט לעומת כתיבה לקובץ בינארי, פקודות כלליות לעבודה עם קבצים, כתיבה לקובץ טקסט, שימוש באופרטורים המועמסים >> ו- <<, כתיבה לקובץ בינארי, כתיבת וטעינת אובייקטים מקובץ בינארי.לראש הדף


בפרק זה נראה את המוטיבציה לעבודה עם templates, פונקציות template ומחלקות template.לראש הדף


בפרק זה נבצע סקירה של הקיים בספריית ה- STL: סוגי conatiner'ים, איטרטור, Object Functions ואלגוריתמים המצויים בספריה.לראש הדף


בפרק זה נלמד מהם מהם Design Patterns ונלמד תבניות נבחרות מכל אחת ממשפחות התבניות: Creational Patterns, Structural Patterns, Behavioral Patterns.לראש הדף


ליצירת קשר >>


כל הזכויות שמורות לקרן כליף ©
מותר להשתמש בחומר מאתר זה לשימוש פרטי בלבד, ואין להציגו ברבים ללא היתר כתוב מראש מבעלת האתר.