כל הזכויות שמורות לקרן כליף ©
מותר להשתמש בחומר מאתר זה לשימוש פרטי בלבד, ואין להציגו ברבים ללא היתר כתוב מראש מבעלת האתר.
 
Home

ניתוח וניסוח פתרון בעיות / לימודי מבוא לתכנות של קד"א

מטרת הקורס היא לפתח חשיבה תכנותית, ניתוח וניסוח פתרון בעיות תוך מתן דגש על אסטרטגיית הפתרון. כמו כן, הקורס מהווה הכנה עמוקה ליסודות הנסקרים בקורס "מבוא לתכנות". הנושאים הנלמדים הינם תוכניות פשוטות עם דגש חלוקת המשתנים לנתונים קבועים, נתוני קלט, חישוב ופלט, משפטי תנאי, לולאות, לולאות מקוננות ואוספים.

להלן קישורים לנושאי הקורס:  
קבצים שימושיים:

לראש הדף
 

בפרק זה מוצגות שאלות בסיסיות הכוללות נתונים מסוגים שונים (עשרוניים ושלמים), וניתן דגש על איך לקחת סיפור ולכתוב את הפתרון בצורה סכמטית. יוצג כיצד למפות את נתוני התוכנית לנתונים קבועים, נתוני קלט, חישוב ופלט.לראש הדף


בפרק זה נתמודד עם שאלות הכוללות משפטי תנאי, נראה דרכים לתרגום המידע מטקסט חופשי לעץ סכמטי, וכן נראה בעיות המוצגות בטבלה. בנוסף, נראה כיצד לשפר את עץ ההחלטות של בעיה מורכבת.לראש הדף


בפרק זה נראה מתי נרצה להשתמש בלולאות ונכיר דרכי פתרון ידועים להוספת ספרות מימין למספר והוספת ספרות משמאל למספר.לראש הדף


בפרק זה נעמיק את הניסיון בשימוש לולאות ונתמודד עם שאלות יותר מורכבות הכוללות שאלות שפתרונן דורש לולאה בתוך לולאה. בפרק זה נתמודד בעיקר עם שאלות של יצירת ציורים (באמצעות כוכביות) למסך.לראש הדף


בפרק זה ננכיר את השימוש באוספים (מערך) ונראה מהי המוטיבציה לשימוש במבנה נתונים זה.לראש הדף


ליצירת קשר >>


כל הזכויות שמורות לקרן כליף ©
מותר להשתמש בחומר מאתר זה לשימוש פרטי בלבד, ואין להציגו ברבים ללא היתר כתוב מראש מבעלת האתר.